“Blackbird’s nest in the folded hands of a statue on a graveyard in Berlin, Germany, 1932” Nationaal Archief

Vogelnesten op vreemde plaatsen. Merels broeden, door niemand gestoord, op de gevouwen handen van een graf-beeld op een kerkhof te Berlijn, Duitsland 1932.

Advertisement

Thoughts, opinions, ideas?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.